Top

Lettertypes

Welk lettertype u kunt kiezen is per product afhankelijk. Een gedeelte van onze producten kan enkel met rechte letter worden gegraveerd. Een gedeelte met rechte letter, schuin of sierletter.

Veruit de meeste producten kunnen met onderstaande 8 lettertypes gegraveerd worden. Per product staat aangegeven uit welke lettertypes u kunt kiezen.

  Lettertype 1: Script MT BOLD
Lettertype 2: Lucida Calligraphy
Lettertype 3: Cooper Black
Lettertype 4: Arial Rounded MT Bold
Lettertype 5: Arial Rounded MT Cursief
Lettertype 6: Arial Narrow
Lettertype 7: Arial Narrow Cursief